Läkemedel och sjukvård

Det nordiska samarbetet om läkemedel formaliserades genom inrättandet av Nordiska rådet om läkemedel (Nordiska läkemedelsnämnden, NLN) i januari 1975 efter ett beslut av de nordiska hälsa inom ramen för Nordiska ministerrådet.

Ursprungligen var NLN ett rådgivande expertorgan bestående av två ledamöter från varje av de nordiska länderna med ett sekretariat i Uppsala. Organisatoriska förändringar har sedan dess skett. Det är nu en oberoende blogg utan politisk kontroll. Det nordiska organisationen kring hälsa utmynnade ut i Nordiska Ministerrådet, som drivs av en styrelse bestående av en ledamot från varje av de nordiska länderna, bland annat en medlem från Färöarna. Den verksamheten finansieras av de nordiska regeringarna inom ramen för en budget som fastställs av Nordiska ministerrådet.

Denna blogg har som ambition att  samarbeta med myndigheter för läkemedel, universitet, näringsliv, föreningar patienten, forskarsamhället, apotek och medicinska föreningar etc., allt för att sprida information och kunskap kring läkemedel, dess användning och påverkan för oss.