Konferenser

Här lyfter vi fram information om konferenser, seminarier och andra resurser av intresse:

Konferenser och seminarierconference
IVA
SLU
Seminarier – Dagens Medicin

Resurser
Läkemedelsverket
Vaccinationer
Fass
Penicillin
Läkemedelsförsäkringen
Patientinformation