Medicin mot stroke

Det har länge forskats efter väl fungerande mediciner mot stroke. Oftast är det blodförtunnande läkemedel som förebygger blodproppar men även de mot högt blodtryck hjälper. Detta är särskilt aktuellt då dödlighet och förmåga till aktiviteter hos drabbade av stroke har förbättrats endast marginellt under de senaste åren.

Andelen patienter som återinsjuknat har heller inte förbättrats. Utifrån en del undersökningar och rapporter så har Socialstyrelsen tagit fram några förbättringsområden för vård av patienter som fått stroke. En av dessa är att förbättra sekundärpreventiv läkemedelsbehandling. Med detta avses främst behandling med warfarin (blodproppshämmande läkemedel) och blodfettssänkande behandling. Gällande förstnämnda så finns det en del risker, främst för äldre patienter. Därför är det välkommet att ett nytt läkemedel har lanserat som ett alternativ till warfarin. En stor del av dessa patienter har en ökad blödningsrisk. Vid behandling av blodfettssänkande så används statiner och där förekommer färre risker men en del biverkningar (i första hand så är det muskelpåverkan). Du hittar mer information på Stroke.se samt hos Socialstyrelsen.